Kiểm tra và lắp đặt Rơ le cho máy bơm tăng áp


Việc khởi động hay dừng máy bơm được quyết định bởi việc cài đặt Rơle áp lực. Mỗi Rơle áp lực được kết nối với từng máy bơm, mặc dù máy bơm luân chuyển tuần tự luân phiên.

Khi lắp đặt máy bơm tăng áp đường ống , Khoảng cách áp lực chính là khoảng cách giữa điểm áp lực khởi động và áp lực dừng.

 - Được lắp đặt vào đường ra của máy bơm, được thiết kế làm cho máy bơm tự hoạt đông khi có nước, và tự ngưng hoạt động của máy bơm khi không có nước hoặc đóng, khóa thiết bị đầu cuối.

- Hệ thống tăng áp tự động có độ ồn cực thấp được điều khiển bằng hệ thống điện tử ( rơle điện tử) Hệ thống này kiểm soát vận hành bằng cách khởi động bơm khi áp lực giảm xuống 1-22kg/cm2. Bơm sẽ hoàn toàn dừng lại khi nhu cầu giảm bằng "0". Trong lúc này, bơm sẽ không dừng hoặc khởi động, do đó tránh gây áp lên đường ống cấp. 

 - Thay thế các loại máy bơm tăng áp loại mini khi không thể đáp ứng được nhu cầu tăng áp liên tục, nhiều thiết bị đầu ra cùng lúc.


-Cài đặt khoảng áp lực giống nhau cho cả hai máy bơm.
-Chỉ số thông thường P1s là tương đương 0.5 bar
-Chỉ số khoảng cách chênh áp ( P1s – P1) là 0.6 – 1 bar.
-Chỉ số áp lực P2s là khoảng P max 1 bar

*Phương thức hoạt động :

+ Bình tích áp cấp nước theo yêu cầu của người sử dụng
+ Khi áp lực giảm xuống điểm P1, máy bơm một khởi động
+ Nếu yêu cầu tiếp tục tăng và áp lực giảm đến điểm P2, máy bơm thứ hai được khởi động
+ Khi nhu cầu giảm và áp lực tăng lên điểm P2s, một bơm sẽ được dừng.
+ Nếu như nhu cầu giảm xuống nữa, máy bơm tích áp vào bình áp lực và sẽ dừng tại điểm P1s khi đạt đến giá trị này.

*Lắp đặt bơm tăng áp điều khiển bằng tín hiệu rơ-le

+Rơle áp lực được cài đặt sẵn tại nhà máy theo chỉ số phụ thuộc vào loại bơm.
+Việc cài đặt được chỉ rõ trong bảng gắn kèm với bộ bơm hoặc trong tủ điện điều khiển.
+Việc cài đặt có thể được điều chỉnh theo điều kiện cụ thể của hệ thống thuỷ lực hoặc áp xuất đường hút.
Lắp đặt bơm tăng áp điều khiển bằng tín hiệu rơ-le – Điều chỉnh rơ-le áp lực để điều chỉnh giá trị cài đặt:
–    Áp lực dừng Ps
–    Khoảng chênh áp đóng ngắt Ps-P
–    Điều chỉnh khoảng áp lực phụ thuộc vào áp lực khởi động P
1 Ps áp lực dừng
2 Ps-P khoảng chênh áp
Cài đặt các giá trị trong tủ điện
Chỉ số         Miêu tả                                                    Cài đặt tại nhà máy
Time 1        Bơm 1 Thời gian khởi động trễ                 0 giây
Time 2        Bơm 2 Thời gian khởi động trễ                 0 giây
DELAY        Thời gian trễ cho báo cạn                           0 giây


Back To Top