Cách tính lưu lượng máy bơm nước - Thuận Hiệp Thành


Cách tính lưu lượng máy bơm của một máy trước tiên biết lưu lượng của máy bơm là gì?

Lưu lượng của máy bơm cấp nước: Là lượng chất lỏng do máy bơm nước cấp được trong một đơn vị thời gian. Hay nói cách khác lưu lượng của máy bơm hay thể tích công tác của máy bơm là thể tích chất lỏng được máy bơm đẩy nước ra của thoát ứng với một vóng quay của trục máy bơm.

Đơn vị đo lượng nước của máy bơm được ký hiệu là Q

Lưu lượng nước chảy trong đường ống xác định như sau:
Q=w.v

Trong đó:

- w: Diện tích tiết diện ống 
w=pi().d^2/4
- v: Vận tốc nước chảy trong ống(m/s)
v=0,15-1,52(m/s)
vận tốc v phụ thuộc vào đường kính ống và ngược lại
- Về lưu lượng: đơn vị m3/h hoặc lít/phút (L/min). Chọn theo lưu lượng mình cần.

ví dụ:

   +  Trong một giờ thì bơm đầy bồn 3 mét khối => lưu lượng 3 khối/giờ.

   +  Muốn bơm đầy 2 bồn, mỗi bồn 4 mét khối trong 3 giờ =>8 khối/3giờ =>2,7 khối/giờ.

   +  Trên máy có sẵn lưu lượng cần bơm qua, rồi lấy tổng lưu lượng các máy ra lưu lượng chính.

 - Về cột áp: từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất (theo mét độ cao) + tổn thất áp trên co cút tê, ma sát thành ống (do ống sần xùi hoặc ống kích cở nhỏ) + tổn thất áp khi chạy qua tải. Nếu có nhiều đầu nước ra, thì ta chọn tuyến đường ống dài nhất tính từ vị trí bơm để đạt được tổn thất áp suất cao nhất.

   + Điểm thấp nhất đến điểm cao nhất và đã trừ ra cột áp hồi (tức là nước tự tuần hoàn trở lại bơm).

   + Lấy theo kinh nghiệp một co vuông bằng 3% cột áp tổng, tê thì lấy 2 % cột áp tổng. Lấy 5 mét theo chiều ngang bằng 1 mét theo chiều cao.

   + Tổn thất áp khi chạy qua tải nếu tải đã có sẳn thông số tổn thất áp lực.

   +  Sau khi có được cột áp mình nhân thêm hệ số an toàn 1,4 lần cột áp tổng. Rồi báo kết quả cho bên bán máy bơm nước biết (về nhu cầu sử dụng, lưu lượng, cột áp) để nhà sản xuất tra đồ thị và chọn bơm báo giá cho bạn.

Thường thì lưu lượng của máy bơm nước thường ghi trên thân máy kí hiệu là  Qmax, đó là lưu lượng tối đa, vì lưu lượng nước còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như độ cao, tốc độ, công suất máy bơm.

Quý khách có nhu cầu mua máy bơm thì liên hệ với máy bơm nước Thuận Hiệp Thành, công ty phân phối máy bơm chính hãng và tốt nhất hiện nay.
Back To Top