Cách tính toán lưu lượng bơm nước sao cho phù hợp

*Cách tính bơm lưu lượng:


Lưu lượng của máy bơm cấp nước:  Là lượng chất lỏng do máy bơm nước cấp được trong một đơn vị thời gian.
Đơn vị đo lưu lượng nước của máy bơm

Ký hiệu là: Q
Thứ nguyên: Đơn vị thể tích / Đơn vị thời gian : Tức là (m3/h), (m3/s), (l/p), hoặc (l/s)

-Thường thì lưu lượng của máy bơm nước nhập khẩu thường ghi trên thân máy kí hiệu là  Qmax, đó là lưu lượng tối đa, vì lưu lượng nước còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như độ cao, tốc độ, công suất máy bơm.
-Để có một hệ thống cấp thoát nước tuyệt vời và chuyên nghiệp cho công trình mà bạn đang thiết kế. Thì quá trình tính toán thiết kế đường ống cấp nước, cách tính lưu lượng bơm nước phải được đầu tư kĩ lưỡng và tỉ mỉ, để tránh những hiện tượng máy bơm không cấp đủ lưu lượng nước cho công trình mà bạn thiết kế.

Xem thêm: 

Cách tính bơm lưu lượng máy bơm tưới tiêu còn được tính theo công thức khoa học như sau:

*. Tính toán theo công thức bên cứu hỏa:  (nước thường 25~ 30oC, không tính độ nhớt).
 - Về lưu lượng: như trên.v.v.
- Về Kích thước Đường ống: như trên.v.v.
 - Về cột áp: Cột áp H = H1 + H2 +H3.
   + H1: là tổng của cột áp cao nhất ( tức là áp lực nước theo độ cao từ vị trí đặt bơm đến nơi xa nhất của hệ thống. Kinh nghiệm 5 mét ngang bằng 1 mét cao.
   +  H2: cột áp để phun nước tại đầu ra .
   +  H3: tổn thất áp tại co cút tê trên đường ống (tổn thất cục bộ) và ma sát đường ống.

 Ví Dụ:
   -- Giả sử: khoảng cách từ bơm đến nơi cần bơm độ cao là 40 m, ống đi ngang 20 m, lưu lượng 104 m3/h hay 28,8 l/s. 

   --  cột áp cao H1 = 40+4 = 44 mét cao.
   --  H2 lấy bằng 5 mét phun theo độ cao.
   --  H3 = Ha + Hb = A x L x Q2 + 10%*Ha
     Hb = 10%*Ha là tổn thất qua tê, co trên toàn hệ thống.

      Q: lưu lượng nước qua ống (l/s)
      L: chiều dài của đoạn ống (m)

      Với A là sức cản ma sát từ ống (mỗi ống lại có sức cản khác nhau). A lấy theo tiêu chuẩn việt nam 4513-1988. => như ví dụ trên đường kính ống là DN150 => A = 0,00003395
=> H3 = 0,00003395 x (40+20) x 28,82 +10%*Ha = 2 mét nước.

Vậy H = 44 + 5 + 2 = 51 mét nước. và lưu lượng là 104 m3/h = 1728 l/min => tra đồ thị thì bơm là chọn bơm 40 hp (30 Kw điện), đường ống DN150.

    Qua cách tính lưu lượng như trên như vậy chúng ta đã lựa chọn được máy bơm nước tưới cà phê để có công suất và lưu lượng phù hợp với công trình và độ an toàn của thiết bị trong quá trình hoạt động.

Back To Top